Autoverzekering
VOORDELIG TARIEF VOOR JONGE EN OUDERE BESTUURDERS

Indien aan enkele voorwaarden voldaan werd : bijvoorbeeld schadevrij rijden . Ook voor jonge bestuurders ingeval de ouders via ons kantoor verzekerd zijn . Gratis en vrijblijvend prijsofferte : wij vergelijken voor u bij diverse maatschappijen. Gratis on line inschrijving van uw voertuig door ons kantoor. Professionele hulp bij elke schade Aantrekkelijke bijstandspolissen voor voertuig en personen ( samenwerking met VAB-VTB )

Overzicht van de mogelijke waarborgen :

WETTELIJKE VERPLICHTE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke aan anderen : andere bestuurders, inzittenden, voetgangers... zoals voorzien in de wet van 14/128/ 1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.

RECHTSBIJSTAND

Verdediging van uzelf als bestuurder van een voertuig Twee formules mogelijk . BASIS OF UITGEBREIDE

KLEINE OF MINI OMNIUM

vergoeding van schade aan uw voertuig tengevolge van een van de volgende waarborgen. Voor de rubriek "diefstal" is er naargelang het merk en de waarde van uw voertuig wel een antidiefstalsysteem vereist.

 • Brand
 • Deze waarborg verzekert u tegen schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding,kortsluiting zonder vlammen alsook de kosen voor het blussen.
 • Diefstal
 • U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal.
 • Glasbreuk
 • Deze waarborg dekt u tegen schade aan de voorruit, zijruitenj of achterruit van het voertuig.
 • Natuurkrachten
 • Deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen tengevolge van natuurkrachten ( hagel, sneeuw, enz.)
 • Natuurwild
 • Schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is hierbij voorzien.
  GROTE OMNIUM

  Naast de waarborgen voor de kleine omnium heeft u hierbij nog extra waarborg voor uw eigen materiële schade aan het voertuig tengevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking...

  Eigen schade/ stoffelijke schade van het voertuig Het betreft hier de materiële schade aan uw voertuig die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde...