Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuigen: zeer concurrentiele premies en voordelig tariefsysteem op maat


Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers... zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen download .pdf document 100 kb

Onze service en prijs maken hier het verschil!

Rechtsbijstand

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig. Keuze uit 2 topwaarborgen Standaard of Uitgebreide formule

Kleine of mini Omnium

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen. Er is geen vrijstelling voorzien voor deze waarborgen, behoudens anders vermeld in de voorwaarden. Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme, en dit zonder vrijstelling. Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

Waarborgen

Dekkingen mini omnium + Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig: onder het begrip 'eigen schade' wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.

Bijstandsverzekering Binnen en Buitenland